2011-07-12 10:11 #0 av: [WX5]

Jag har skapat en ny kategori här på Åland i fokus. Åländsk sjöfart heter den. Åland som så många andra öar i världen är beroende av sjöfarten.

Det är en viktig inkomst för Åland så utan sjöfarten så är inte Åland ett levande samhälle såsom den är idag.